Samenwerking is winst

Samenwerking is winst

Een goede samenwerking tussen corporatie en aannemers betekent een win-win situatie. U kunt raamovereenkomsten en prijsafspraken met de aannemers vastleggen in Casix. Het werk wordt volgens afspraak uitgevoerd met oog voor kwaliteit en duurzaamheid. Casix biedt geavanceerde ondersteuning voor meer-/minder werk, zodat aanvullende werkzaamheden efficiënt uitgevoerd worden. Door vooraf goede afspraken te maken en vast te leggen is de afrekening met een heldere BTW-specificatie geen verrassing meer.

Oog hebben voor het vakmanschap van de aannemer. Dát is Casix.