Oplossingen

WONINGCORPORATIE

Inspectie appCasix verhuurder tablet

De inspectie app van Casix is ontwikkeld in nauwe samenspraak met opzichters en woonmakelaars van verschillende woningcorporaties. Voor- en eindinspecties kunnen op een prettige manier worden uitgevoerd. De inspectie app is rijk aan functionaliteit. Een kleine greep uit de mogelijkheden: gebreken kunnen eenvoudig met foto’s worden vastgelegd, de woningwaardering kan worden bijgewerkt, kosten kunnen aan de huurder in rekening worden gebracht, ondersteuning van ZAV’s en digitale handtekening.

Conditiemeting app

Met deze app kunnen bouwdelen volgens de NEN-2767 normering in kaart worden gebracht. De conditiescore wordt per bouwonderdeel berekend, waarbij 1 staat voor nieuwbouw en 6 voor zeer slecht. De conditiemeting kan als 0-meting toegepast worden, of een instrument verschaffen voor het sturen op risico’s bij het opstellen van de meerjaren onderhoudsbegroting.

Woningopname app

Met de woningopname app kan de kwaliteit van de woning gedetailleerd in kaart worden gebracht. Volgens een dynamische beslisboom die gekoppeld is aan het woningtype kan de opzichter een bepaalde looproute volgen. De kwaliteit kan op een eenvoudige manier digitaal worden vastgelegd en kan worden gesynchroniseerd met de woningcartotheek.

Woningaanvaarding app

Het huurcontract en de incasso machtiging ondertekenen, de eerste huurnota betalen en de woning formeel accepteren. Het kan allemaal met de Woningaanvaarding app. Uiteraard kunnen er foto’s van de belangrijkste ruimtes (badkamer, keuken en toilet) worden toegevoegd.

Sociale melding app

Als opzichter rijdt u door de wijk en constateert vuilniszakken in een tuin, of u bent getuige van overlast. Met deze app kunt u daar snel en eenvoudig melding van maken, waardoor opvolging gegarandeerd kan worden. De app kent een integratie met Google Maps, waardoor de meldingen op een kaartje geprojecteerd kunnen worden.

Collectieve meters app

Met de Collectieve meters app kunnen de meters eenvoudig gelokaliseerd worden. Met behulp van GPS wordt de locatie van de medewerker bepaald en verschijnen de dichtstbijzijnde meters op een kaartje op de tablet. Ondersteund met foto’s en tekst is de meter voor de opzichter eenvoudig te vinden. Het opnemen van de meterstanden is dan een koud kunstje. Tevens kunnen foto’s van de meterstanden worden gemaakt.

 

AANNEMER

Casix aannemer laptop

Aannemersportaal

Het aannemersportaal is meer dan alleen een portaal. Het ondersteunt de werkvoorbereider en planner bij het verwerken van reparatieverzoeken van verschillende opdrachtgevers. Op de werkopdrachten kunnen uren en materiaal geboekt worden, waarbij verschillende prijzenboeken gehanteerd kunnen worden. De planningssoftware kent een Google Maps integratie en de uitvoerder wordt ondersteund met een uitvoerders app. Meer- en minder werk wordt ondersteund en verkoopfacturen kunnen volledig automatisch gegenereerd worden. De verkoopfacturen kunnen digitaal verwerkt worden in het boekhoudsysteem en digitaal worden aangeboden aan de opdrachtgever.
Casix aannemer phone 2

Uitvoerders app

Voor de uitvoerder is het snel duidelijk welke werkzaamheden hij op welk adres moet uitvoeren. Aanwezige foto’s van het gebrek worden getoond. Contactgegevens zijn uiteraard direct beschikbaar. Met de uitvoerders app kunnen uren en materiaal eenvoudig op de werkopdracht geboekt worden. Na het gereed melden van de werkopdracht staat deze direct klaar voor facturatie.

 

HUURDER

Klantportaal

Wij kunnen voor u een huurdersportaal op maat maken. Hierdoor wordt de huurder in staat gesteld veel zaken zelf te regelen. Door dit self-service concept bent u 24/7 open en vermindert u werkzaamheden voor de back-office. De functionaliteit wordt mede bepaald door de mogelijkheden die uw ERP-systeem biedt.

Reparatie portaal

Het reparatie portaal kan geleverd worden als onderdeel van de bestaande website. Middels een door de corporatie te definiëren beslisboom wordt de huurder in staat gesteld een reparatieverzoek op een intuïtieve manier in te dienen. U kunt kiezen of de huurder zich eerst moet aanmelden, of dat een reparatieverzoek zonder in te loggen kan worden gedaan.

Reparatie app

De functionaliteit van het reparatie portaal is ook beschikbaar als app. De reparatie app kan zelfstandig werkend worden aangeboden aan uw huurders, of kan worden geïntegreerd in een huurders app.