Disclaimer

Casix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.

Casix biedt via haar website ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Casix kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over bovenstaande informatie, deze kunt u mailen naar info@casix.nl.